Businessport lyfter näringslivsorten Staffanstorp

I oktober kom den första utvärderingen av Businessport Staffanstorps arbete. Utvärderarna från revisionsföretaget Ernst & Young konstaterar ”att bolaget nått upp till mål och förväntningar”.

Läs mer