Detaljplan för Norra skolan

Samrådstiden för detaljplanen för Norra skolan förlängs och kommer att pågå mellan 2016-05-09–2016-09-04.

Läs mer

Detaljplan för ny skola

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-04-27 att sända ut detaljplanen för Gullåkra 1:159 m fl, Skola i Norra Staffanstorp på samråd

Läs mer