Bowling för integration

I lördags ordnade Staffanstorps bowlingklubb en bowlingkväll i samarbete med Skåneidrotten och Staffanstorps kommun. Nyinflyttade kommuninvånare fick prova på bowling samt öva sin svenska tillsammans med föreningens medlemmar.

Läs mer

Har du plats?

I veckan skickar kommunen ut information om projektet ”Vi har plats” till alla kommuninvånare. Genom detta projekt vill kommunen skapa boendelösningar där både nya och gamla staffanstorpsbor kan mötas och skapa relationer som ledar till en bättre integration.

Läs mer

Har du plats?

Genom projektet ”Vi har plats” vill kommunen skapa boendelösningar där både nya och gamla staffanstorpsbor kan mötas och skapa relationer. Därför söker vi dig som vill hyra ut en hel bostad eller del av din bostad till en nyanländ staffanstorpsbo så att de kan påbörja sitt nya liv här i Staffanstorp.

Läs mer

Goda förebilder främjar integrationen

– Vårt mål är att alla våra ungdomar inspireras att delta och aktivera sig i föreningslivet, vilket ger både bättre hälsa och motverkar utanförskapet för alla ungdomar, både etablerade och nyanlända.

Läs mer

Vill du hjälpa nyanlända?

På onsdag 18 maj kl. 18-20 i S:t Staffans församlingsgård anordnas en en informationskväll för dig som funderar på att engagera dig som god man, kontaktperson, vänfamilj eller liknande till några av de människor som kommit hit med den stora flyktingströmmen.

Läs mer

Staffanstorps kommun anvisas nyanlända

Enligt en ny så kallad anvisningslag som beslutades av Sveriges riksdag den 27 januari och som träder i kraft den 1 mars i år, är alla svenska kommuner skyldiga att ta emot ett visst antal nyanlända kommuninvånare.

Läs mer