Nya regler för trygghet i offentliga lokaler

Efter ett antal uppmärksammade och tråkiga händelser i höstas har Staffanstorps kommun intensifierat det allmänna trygghetsarbetet, samtidigt som de öppna verksamheterna fått tillstånd att porta personer som uppträder störande eller hotfullt i offentliga lokaler.

Läs mer