I december inleds kulturlyftet

I mitten av december 2016 inleds den stora ombyggnaden av rådhuset i Staffanstorp som är en del av det så kallade kulturlyftet. Denna etapp beräknas vara klart hösten 2017.

Läs mer

Trafikverket bygger om cirkulationsplatsen vid väg 11

Trafikverket kommer att bygga om cikulationsplatsen vid väg 11 för att lösa problem med köbildning vid rusningstrafik.

Läs mer