Minska risken för översvämning

Felkopplade ledningar är vanligt och kan få svåra konsekvenser. Därför är det viktigt att alla fastighetsägare kontrollerar att de har korrekta kopplingar av dag- och spillvatten.

Läs mer

Översvämning på gata

I samband med att det regnar mycket och löven faller från träd och buskar så samlas löven ovanpå gallren på gatubrunnarna vilket ofta innebär att det blir översvämning.

Läs mer

Kraftiga regn och översvämningar

Kraftiga regn ökar riskerna för källaröversvämning. Det går aldrig att skydda sig helt mot källaröversvämning. Det finns dock en hel del som kan göras för att minimera och förebygga riskerna.

Läs mer

Ny dagvattenpumpstation byggs vid Gullåkraverket

Arbetet med att bygga en ny dagvattenpumpstation vid Reningsverket i Staffanstorp har påbörjats. Pumpstationen kommer att hålla nere vattennivåerna i Borggårdsdiket för att få ett bättre skydd mot översvämningar vid skyfall

Läs mer