Förskolepersonal lär av varandra

Inför läsårsstarten samlas kommunens alla förskolor på en inspirationsdag, för att inspireras och lära av varandra i den nybyggda Uppåkraskolan måndagen den 15 augusti.

Läs mer