Stärkt skydd för personuppgifter i kommunen

En ny dataskyddsförordning som träder i kraft i maj 2018 stärker medborgarnas skydd vid behandling av personuppgifter i alla länder inom hela EU.

Läs mer