Så här styrs kommunen från årsskiftet

En allians med fyra partier har kommit överens om att styra Staffanstorps kommun tillsammans de kommande fyra åren. Alliansen består av M, FP, C och KD och har en relativ majoritet i kommunfullmäktige, vilket betyder att ingen annan koalition är större. Alliansen har 20 av 41 mandat samt majoritet i alla nämnder och styrelser.

Läs mer

Följ den politiska debatten här

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben måndagen den 25 februari 2013, kl 18.00. Vid sammanträdet behandlas bland annat fastställande av verksamhetsområde för vatten, förvärv av fastigheter, motioner och medborgarförslag.

Läs mer