Rektorer och skolledare på prao

– Det är skolans uppgift att förbereda eleverna att så småningom bli vuxna och kunna försörja sig själva och leva ett självständigt vuxenliv, säger utbildningschef Stina Hansson.

Läs mer