Bättre bussförbindelser till och från Staffanstorp

Bussförbindelserna till och från Staffanstorp blir ännu bättre. Från december i år kommer samtliga avgångar i högtrafik med linje 166 från Lund att gå till Önsvala via nya Vikhemsområdet innan de vänder tillbaka.

Läs mer