Nöjdare elever enligt nya enkätresultat

På ”Staffanstorp i siffror” kan du nu hitta resultaten från vårens enkätundersökningar inom förskola och grundskola. Resultaten i elevenkäten visar på att skolorna sedan föregående mätning förbättrat sig inom nästan alla områden som mäts.

Läs mer

Nya enkätresultat publicerade

På ”Staffanstorp i siffror” kan du nu hitta resultaten från vårens enkätundersökningar inom förskola och grundskola.

Läs mer

Nya enkätresultat publicerade

På ”Staffanstorp i siffror” kan du nu hitta resultaten från vårens enkätundersökningar inom förskola och grundskola.

Läs mer

Staffanstorpsborna upplever sig allt tryggare

Skånepolisen genomför sedan flera år en trygghetsmätning i Skånes samtliga kommuner. Det som mäts är medborgarnas upplevda trygghet. Den del av mätningen som gjorts i samarbete med Staffanstorps kommun under 2015 visar på positiva siffror.

Läs mer