Staffanstorps kommun kartlägger riskområden

Förorenade platser där ämnet PFOS spridits kan hota grundvattnet och därmed vårt dricksvatten. Staffanstorps kommun har därför genomfört en grundlig kartläggning av i vilken utsträckning ämnet använts i vår kommun.

Läs mer