Upprustning av Roos damm

Nu är det dags för Roos damm att få sig ett lyft. Syfte är att ge parken tydligare stadsparkskaraktär. Detta ska uppnås genom nya perennplanteringar, lökplanteringar, häckplantering samt med nya blommande buskar och träd med stora prydnadsvärden.

Läs mer