Med SET lär eleverna känna sig själva och varandra

Vi är alla lika mycket värda vilka vi än är. Det är utgångspunkten i det viktiga värdegrundsarbete som sker i kommunens skolor och som ger eleverna redskap för livet. Vi besökte Tottarps skola och pratade om SET med elever och lärare.

Läs mer