Eleven kan få betala skadegörelse

– Den som medvetet eller på grund av vårdslöshet förstör något måste också ta konsekvensen och ersätta det som skadats.

Läs mer