Enkätundersökning, för- och grundskola

Just nu genomförs en omfattande enkätundersökning inom förskolan och grundskolan. Resultatet är en viktig utgångspunkt för kommunens utvecklingsarbete. Se till att göra din röst hörd.

Läs mer

Staffanstorps kommun förbättrar sina resultat i grundskolan

Staffanstorps kommun förbättrar sina resultat i grundskolan men måste jobba mer med de mjuka värdena.

Läs mer

Därför fick BUN ett oväntat underskott 2015

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) i Staffanstorp redovisade nyligen ett oväntat underskott på 22,8 miljoner kronor för 2015. Nu är en utredning klar, orsakerna är klarlagda och en rad åtgärder har beslutats för att förhindra en upprepning.

Läs mer

Chatta med syv inför gymnasievalet

Nu har du som ska välja till gymnasiet möjlighet att chatta med en syv! Sista ansökningsdag är den 15 februari.

Läs mer

Ny skola planeras för norra Staffanstorp

En helt ny modern skola för norra Staffanstorp planeras att byggas på Trekanten vid Genvägen i Staffanstorp, vilket ger många fördelar, inte minst en betydligt bättre och säkrare trafiklösning för barnen. Kommunstyrelsen väntas fatta beslut 1 juni.

Läs mer

Öppna jämförelser – grundskolan 2015

Öppna jämförelser för grundskolan 2015 är nu sammanställda av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Sammanställningen bygger på resultat från 2014 och för Staffanstorps kommun innebär det sämre resultat i flera kategorier än året innan.

Läs mer