Hjärup växer och utvecklas

Nyligen invigdes den nya toppmoderna fotbollsanläggningen Uppåkravallen med nytt klubbhus för Uppåkra IF, två nya konstgräsplaner och en ny A-plan i gräs. Strax efter årsskiftet planeras startskottet för byggandet av en helt ny skola och idrottshall alldeles norr om fotbollsanläggningen. Senare under våren ska nya Hjärups park börja anläggas.

Läs mer

Ny grundskola och idrottshall ska byggas i Hjärup

Hemsö har vunnit en upphandling gällande uppförande och uthyrning av en grundskola och idrottshall i Hjärup. Skolan kommer att rymma 420 elever i årskurs F-6 och beräknas stå klar sommaren 2016. Hemsö kommer efter färdigställandet hyra ut byggnaderna till kommunen under en period av 25 år.

Läs mer

Mycket goda resultat för grundskolan i Staffanstorps kommun

I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) årliga jämförelse av skolresultaten i Sveriges 290 kommuner förbättrar sig Staffanstorp elva placeringar till plats 26 när det gäller den sammanvägda rankingen. Rapporten Öppna jämförelser för grundskolan går årligen igenom samtliga svenska kommuners skolresultat för årskurs nio. Den senaste rankingen bygger på uppgifter för 2013.

Läs mer

Nystart av skolverksamhet

Staffanstorps kommun växer vilket innebär nya utmaningar. Antalet barn minskar dock i centrala delarna av Staffanstorp och det gör att förutsättningarna för att skapa framtidens skola förändras.

Läs mer