Baldersskolan fick grönt ljus från Skolinspektionen

Skolinspektionen är nöjd med åtgärderna som vidtagits på Baldersskolan under hösten och det utvecklingsarbete som har påbörjats. Under våren följer Skolinspektionen upp arbetet på enheten.

Läs mer

Staffanstorps kommun får grönt kort av Skolinspektionen

Skolinspektionen genomförde under våren 2016 regelbunden tillsyn av Staffanstorps förskolor, fritidshem och grundskolor. Tillsynen visade att Staffanstorps kommun har en fungerande arbete som uppfyller författningarna krav inom merparten av de granskade områdena.

Läs mer

Staffanstorps kommun har förelagts med vite

Skolinspektionen har beslutat om föreläggande med vite för att Staffanstorps kommun skyndsamt ska åtgärda allvarliga brister i bland annat trygghet och studiero vid grundskolan Baldersskolan.

Läs mer