Staffanstorps centrum ska bli tydligare

Staffanstorps centrum ska växa ut mot Malmövägen och bli tydligare och synligare i stadsbilden.
– Der är bra för Staffanstorps stadskärna att det bereds plats för nya invånare. Med fler boende blir centrum ännu mer levande, säger plan- och landskapsarkitekt Anna Fogelberg.

Läs mer

Sju- och åttavåningshus ger 300 nya bostäder

– Vi planerar för ett nytt torg som ska vara som en entré in till centrum. Man ska från Malmövägen naturligt kunna se att detta är början av Staffanstorp centrum, säger plan- och exploateringschef Karolina Gnosspelius.

Läs mer