Välkomna till Summercamp 2014!

Under tre veckor i sommar har elever i åk 5, 6, 7 och 8 möjlighet att i lugn och ro få hjälp och stöd i ämnena svenska, SVA (Svenska som andraspråk), engelska och matematik.

Läs mer