Förbättrade resultat i brukarundersökning om äldreomsorgen

Socialstyrelsen genomför varje år enkätundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. Årets resultat har nu publicerats och är en stor förbättring jämfört med förra året för Staffanstorps kommun. Den stora satsningen på nya äldreboenden verkar därmed ha gett resultat.

Läs mer

Staffanstorp har hittills i år ökat med 164 personer

Vid årets början var vi 22 672 invånare och har vid halvårsskiftet ökat till 22 836 invånare. Återigen fler invånare än någonsin!

Läs mer

Staffanstorp har hittills i år ökat med 97 personer

Vid årets början var vi 22 672 invånare och har nu ökat till 22 769 vid mars månads utgång. Fler invånare än någonsin!

Läs mer