Sjuka träd i parken i Nevisborg

Flera av hästkastanjerna som är planterade utmed den stora fyrkantiga gräsytan i Nevisborg har blivit angripna av kastanjeblödarsjukan.

Läs mer

Fällning av sjuka oxlar i Hjärup

Sex stycken av oxlarna utmed Ämnesvägen har drabbats av svampangrepp och vitröta. Dessa träd kommer att fällas under vecka 33. Träden som fälls kommer att ersättas och återplanteras på samma plats.

Läs mer