Nya hastighetsgränser i Hjärup

Kommunen arbetar med att införa jämna hastigheter inom tättbebyggt område i Hjärup, det vill säga 40 km/h och 60 km/h. Bostadsgatorna kommer även i fortsättningen att ha 30 km/h.

Läs mer

Omledning av trafiken på Kronoslättsvägen

Onsdagen den 10 februari stängs en del av Kronoslättsvägen av och leds om via Staffansvägen. Omledningen och gatuarbetet kommer att pågå fram till den 31 maj.

Läs mer

Vatten- och avloppsarbete på Hjärupsvägen

Måndagen den 25 januari påbörjas vatten- och avloppsarbete på Hjärupsvägen i Hjärup. Vägen stängs helt och arbetet kommer att pågå i en månad.

Läs mer

Inte tillåtet med trafik på torget

Torg ska vara fredade och säkra platser där medborgare ska kunna mötas, promenera och röra sig fritt som på vilken trottoar eller gågata som helst. Ingen ska behöva oroa sig för trafik.

Läs mer

Ny cirkulationsplats vid Vikhemsvägen-Kronoslättsvägen

Korsningen Vikhemsvägen – Kronoslättsvägen som även är infart till östra Vikhem och infarten till Staffansvallen byggs om till en trevägs cirkulationsplats. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2016.

Läs mer

Asfalteringsarbete på Bragevägen i Staffanstorp

Gatuavdelningen utför asfaltering på Bragevägen. Arbetet påbörjas onsdagen den 4 november och kommer att pågå i tre dagar till den 6 november.

Läs mer