Asfalteringsarbete på Bragevägen i Staffanstorp

Gatuavdelningen utför asfaltering på Bragevägen. Arbetet påbörjas onsdagen den 4 november och kommer att pågå i tre dagar till den 6 november.

Läs mer

Asfalteringsarbete på Norra Lundavägen i Staffanstorp

Gatuavdelningen utför asfaltering på Norra Lundavägen. Arbetet påbörjas måndagen den 2 november och kommer att pågå till den 13 november.

Läs mer

Järnvägsutbyggnaden genom Hjärup

Tre av detaljplanerna som berör järnvägsutbyggnaden till fyra spår genom Hjärup, är nu ute på granskning. Ni läser om planerna på respektive projekts sida.

Läs mer

Industrivägen avstängd

Onsdagen den 10 juni kommer Industrivägen vara avstängd då Trafikverket utför underhållsarbete av spåren där järnvägen korsar Industrivägen. Följ väganvisning under arbetets gång eller välj annan väg om möjligt.

Läs mer

Maskinvägen avstängd

Under vecka 48 kommer norra infarten till Maskinvägen från väg 108 att vara helt avstängd. Följ väganvisning under arbetets gång eller välj annan väg om möjligt.

Läs mer

Trafikstörning på Industrivägen

Måndagen den 20 oktober kommer framkomligheten i trafiken att påverkas på Industrivägen. Södergående trafikfält är avstängt på grund av VA-arbete.

Läs mer