Avstängning på Spillepengens trafikplats

Pendlar du till Malmö kan det vara bra att känna till att Spillepengens trafikplats ska byggas om och att arbetena påbörjas i april 2014.

Läs mer

Ombyggnad av vägkorsning Malmövägen/Tingsvägen

Från och med torsdagen den 19 september kommer det att bli störningar i trafiken på grund av arbetet med ombyggnaden av korsningen Malmövägen/Tingsvägen till cirkulationsplats.

Läs mer

Ombyggnad av vägkorsning Malmövägen/Tingsvägen

Vecka 37 påbörjas arbetet med ombyggnad av vägkorsningen Malmövägen/Tingsvägen till en cirkulationsplats. Ombyggnaden ger större säkerhet för bil-, cykel- och gångtrafikanter i korsningen.

Läs mer

Vatten- och avloppsarbete på Malmövägen

Vecka 32 påbörjar VA-verket renoveringsarbete på vattenledningen på Malmövägen i Staffanstorp, mellan Gulfmacken (före detta Shell) och Malmörondellen. Arbetet kommer att pågå till fredagen den 23 augusti.

Läs mer

108:an byggs om från Klågerup till Holmeja

En stor ombyggnad ska göras av Väg 108 mellan Holmeja och Klågerup. Vägen ska bli en fyrfilig mötesfri väg och korsningarna mot Sturups flygplats och in mot Klågerups samhälle blir cirkulationsplatser.

Läs mer

Ombyggnad av Borggårdsallén

Måndagen den 1 oktober startar ett stort arbete i Borggårdsallén. Det omfattar både vatten- och avloppsarbete samt ombyggnad av gatan. Arbetet görs i gemensamt projekt mellan VA-verket och Gatuavdelningen.

Läs mer