Trygghetsskapande insatser inom stadsbyggnadsförvaltningen

Trygghetsfrågor är ett av de prioriterade områdena i kommunen. Nu vill förvaltningarna i kommunen berätta om vad de arbetar med för en ökad trygghet för kommunens invånare. Nu har turen kommit till stadsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer

Trygghetsskapande insatser inom utbildningsförvaltningen

Trygghetsfrågor är ett av de prioriterade områdena i kommunen. Nu vill förvaltningarna i kommunen berätta om vad de arbetar med för en ökad trygghet för kommunens invånare. Nu har turen kommit till utbildningsförvaltningen som arbetar med kommunens barn och unga.

Läs mer

Trygghetsskapande insatser inom socialförvaltningen

Trygghetsfrågor är ett prioriterat område för kommunen. Vi vill berätta om vad Staffanstorps kommun gör för trygghetsskapande aktiviteter inom verksamheterna. Nu är turen kommen till individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg (socialförvaltningen).

Läs mer

Trygghetsmätning 2016 – resultatet för polisområde södra Skåne

Resultatet från polisregion Syds trygghetsmätning år 2016 har nu landat och analyserats för polisområde södra Skånes 13 kommuner.

Läs mer

Trygghetsmöte om nuläget

Kommunstyrelsens ordförande, berörda nämndsordföranden, ett antal av kommunens chefer och medarbetare samt polisen träffades den 12/1 för att diskutera trygg- och säkerhetsläget i Staffanstorps kommun.

Läs mer

Fortsatt hög kvalitet och trygghet i skolan

– Staffanstorps kommuns mål är att ligga i toppen i landet när det gäller elevernas skolresultat samt skapa trygghet och trivsel i varje skola. Jag är säker på att vi kommer att lyckas tillsammans med vår duktiga personal, säger barn och utbildningsnämndens (BUN) ordförande Nino Vidovic (M).

Läs mer


 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »