Träffa representanter för kommun och polis

För att stärka grannsamverkan och för att förebygga brott samt öka dialogen med kommuninvånare kring brottsförebyggande åtgärder, så kommer polis och kommun under 2018 att träffa medborgare på plats ute i kommunens bostadsområden. Första tillfället är tisdag 13 februari kl. 17.30-20.

Läs mer

Trygghetsskapande insatser inom stadsbyggnadsförvaltningen

Trygghetsfrågor är ett av de prioriterade områdena i kommunen. Nu vill förvaltningarna i kommunen berätta om vad de arbetar med för en ökad trygghet för kommunens invånare. Nu har turen kommit till stadsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer

Trygghetsskapande insatser inom utbildningsförvaltningen

Trygghetsfrågor är ett av de prioriterade områdena i kommunen. Nu vill förvaltningarna i kommunen berätta om vad de arbetar med för en ökad trygghet för kommunens invånare. Nu har turen kommit till utbildningsförvaltningen som arbetar med kommunens barn och unga.

Läs mer

Trygghetsskapande insatser inom socialförvaltningen

Trygghetsfrågor är ett prioriterat område för kommunen. Vi vill berätta om vad Staffanstorps kommun gör för trygghetsskapande aktiviteter inom verksamheterna. Nu är turen kommen till individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg (socialförvaltningen).

Läs mer

Trygghetsmätning 2016 – resultatet för polisområde södra Skåne

Resultatet från polisregion Syds trygghetsmätning år 2016 har nu landat och analyserats för polisområde södra Skånes 13 kommuner.

Läs mer

Trygghetsmöte om nuläget

Kommunstyrelsens ordförande, berörda nämndsordföranden, ett antal av kommunens chefer och medarbetare samt polisen träffades den 12/1 för att diskutera trygg- och säkerhetsläget i Staffanstorps kommun.

Läs mer