Markmiljöundersökningar visar på föroreningar 

Det finns höga halter av metaller och kolväten i området på före detta Grevie skjutbana. Föroreningarnas påverkan på grund- och ytvattnet är däremot relativt låg. Det visar en ny undersökning som gjorts i området, men det finns behov av ytterligare undersökningar. 

Läs mer

Enkätundersökning, för- och grundskola

Just nu genomförs en omfattande enkätundersökning inom förskolan och grundskolan. Resultatet är en viktig utgångspunkt för kommunens utvecklingsarbete. Se till att göra din röst hörd.

Läs mer

Fortsatt låga boendekostnader

I årets ”Nils Holgersson-undersökning” som redovisar boendekostnader till den del det avser värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning, behåller Staffanstorps kommun sin plats som tredje billigaste kommun i Skåne.

Läs mer

Tyck till om badet!

Vi vill veta vad du tycker om Bråhögsbadet. Därför genomför vi en enkätundersökning under veckorna 49-51. Ge oss 5 minuter av din tid och passa samtidigt på att påverka utvecklingen av badet.

Läs mer

Högt betyg för Staffanstorps skolor

Staffanstorps skolor fick genomgående höjt betyg när SKL – Sveriges kommuner och landsting – i sin senaste undersökning redovisade hur det står till i landets skolkommuner.

Läs mer

Unik kunskap om de ungas levnadsvanor

De ungas levnadsvanor i Skåne har kartlagts i en ny unik bred undersökning. Nära 30 000 ungdomar i 33 kommuner har anonymt svarat på frågor som ger kommunerna nya viktiga verktyg i sitt arbete att skapa så bra utvecklingsmöjligheter som möjligt för våra unga.

Läs mer