Unik kunskap om de ungas levnadsvanor

De ungas levnadsvanor i Skåne har kartlagts i en ny unik bred undersökning. Nära 30 000 ungdomar i 33 kommuner har anonymt svarat på frågor som ger kommunerna nya viktiga verktyg i sitt arbete att skapa så bra utvecklingsmöjligheter som möjligt för våra unga.

Läs mer

Trygghet

Trygghet är ett prioriterat område i den politiska beställning som kommunens tjänstemän ska arbeta för att förverkliga under mandatperioden. Därför är det viktigt att mäta den upplevda tryggheten över tid.

Läs mer