Utemiljön mellan Hjärups skola och Hjärupslundsskolan

Det händer mycket i Hjärup – Uppåkravallen är färdig och invigd och första spadtaget på Uppåkraskolan är taget.

Läs mer