Vår Räddningstjänst har de snabbaste utryckningstiderna i Sverige!

I SKLs mätningar av responstider under perioden 1 juni 2012-31 juni 2013 hade deltidsstationen i Staffanstorp överlägset den snabbaste responstiden av alla, med mediantiden (mittersta värdet av alla larm) 7,4 minuter.

Läs mer