Antagande av detaljplaner

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-04-16 att anta detaljplanen för Stora Uppåkra 2:14 m fl, Pihlängen samt detaljplanen för Myllan karaktärsområde, Vallby 10:9 i Vallby.

Läs mer