”Är här för medborgarnas skull”

– Min uppgift är att hela tiden ha fokus på dem vi finns till för, brukare, kunden, medborgaren, patienten. Alla vi som arbetar inom vård och omsorg finns här för medborgarnas skull.

Läs mer

Trygghetslarmen ska vara trygga

Under förra veckan drabbades Staffanstorps kommun av ett avbrott i de trygghetslarm som används inom äldreomsorg och LSS-verksamhet. Felet berodde på ett problem i en server, och innebar att under flera timmar gick inte larm fram till den personal som ska ta emot larmen och vidta åtgärder.

Läs mer