Förändring angående vårdnadsbidrag

Riksdagen beslutade den 18 november att säga ja till regeringens förslag om att avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget och att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag slutar att gälla den 1 februari 2016.

Läs mer