Sjukvårdsteam ger fler äldre sjukvård i hemmet

Vård i hemmet så långt det är möjligt, ökad kontinuitet, bättre tillgänglighet, stärkt patientsäkerhet.

Läs mer