VA-arbete på ledningar i Staffanstorp

Staffanstorps kommuns VA-verk utför ledningsrenovering av dagvatten  och avloppsledningsnätet i Staffanstorp. Renoveringen påbörjas den 25 oktober och beräknas pågå under vecka 44.

Läs mer

Ny vattenledning påverkar Hjärupsborna

– Hjärupsborna behöver vara extra sparsamma med vattnet under veckorna 43 och 44 för att ha marginaler om en oförutsedd händelse skulle inträffa. Vi uppmanar kommuninvånarna att inte slösa på vattnet medan den nya vattenledningen dras fram under järnvägen, vädjar tekniske chefen Michel Tränefors.

Läs mer

Områdesspolning av dagvatten och spillvatten

Under vecka 22 till 26 kommer Staffanstorps kommuns VA-verk att utföra underhållsspoling av dagvatten- och spillvattennätet. Syftet med spolningen är att förebygga eventuella avloppsstopp och bibehålla kapaciteten i ledningarna.

Läs mer

Vatten- och avloppsarbete vid Flisvägen

Staffanstorps kommuns VA-verk lägger ny vattenledning mellan Flisvägen och Kvärlövsvägen. Arbetet påbörjas måndagen den 11 januari och beräknas pågå till den 31 mars.

Läs mer

Ny VA-taxa från och med 1 januari 2021

Kommunfullmäktige beslutade den 9 december 2020 att en ny VA-taxa ska börja gälla från och med 1 januari 2021.

Läs mer

Områdesspolning av dagvatten och spillvatten

Under vecka 46 till 51 kommer Staffanstorps kommuns VA-verk att utföra underhållsspoling av dagvatten- och spillvattennätet. Syftet med spolningen är att förebygga eventuella avloppsstopp och bibehålla kapaciteten i ledningarna.

Läs mer