Trycket i vattenledningarna är på väg tillbaka

Vattenledningen är nu inkopplad till Kronoslätts företagspark. Det dåliga vattentrycket kommer under måndagen den 31 oktober att öka efter hand ,och återgå till normalt tryck.

Läs mer

Sämre tryck i vattenledningarna i Staffanstorp

VA-verket lägger ny vattenledning in till Kronoslätts företagspark vid Önsvala. Detta kan medföra sämre tryck i ledningarna runt om i Staffanstorp.

Läs mer

72 mil vattenledningar ska underhållas

En stor satsning pågår sedan flera år för att successivt byta ut alla gamla vattenledningar i kommunen.
– De rör som är av järn börjar bli gamla. I dag lägger vi ner plaströr med en hållbarhet på minst 45-50 år, säger Staffanstorps kommuns tekniske chef Ralp Hargemyr.

Läs mer

Vatten- och avloppsarbete på Åkervägen i Hjärup

På Åkervägen i Hjärup kommer det att utföras renoveringsarbete på vatten- avlopps- och dagvattenledningarna.

Läs mer