Nytt äldreboende i Staffanstorp

Vardaga och Hemsö har tecknat ett avtal om byggnation av ett nytt äldreboende i Vikhem, Staffanstorp. Hemsö står för byggnation och blir Vardagas hyresvärd för det nya boendet, som får namnet Villa Vikhem.

Läs mer

Snabb utveckling av Vikhemsområdet

Utbyggnaden av Vikhem går framåt med stora steg just nu. På etapp II planeras byggstart av husen under våren. Etapp III och IV ligger i startgroparna.

Läs mer

Arkeologisk förundersökning på Vikhem

Under hösten 2015 genomfördes en arkeologisk förundersökning av delar av den fornlämning som finns på Vikhemsområdet. Delar av fornlämningen har förundersökts under hösten 2011. Denna nu genomförda förundersökningen påvisar att bebyggelse etablerades här redan under yngre romersk järnålder, år 200-400.

Läs mer

Drömplank invigdes och första spadtaget togs på Vikhem

Onsdag 8 april togs det första spadtaget av Brf Vikhems Lycka i den nya stadsdelen Vikhem och Staffanstorps ”drömplank” invigdes. Nino Vidovic, Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, representanter för Staffanstorps kommun och Veidekke samt framtida ägare deltog.

Läs mer

Bosättardagen – familjefest på Vikhem i Staffanstorp!

Alla är hjärtligt välkomna till familjefesten Bosättardagen söndagen 15 juni kl. 13-16, vid det nya bostadsområdet Vikhem i Staffanstorp! Det bjuds på stor barnshow, barnallsång, tävling och professionella trädgårdstips med bland annat Gunnel Carlson från SVT:s Trädgårdskampen.

Läs mer

Nytt bostadsområde nära naturen

Park, motionsslinga, nära till upplevelser i naturen! Bostäderna i det nya spännande området Vikhem i Staffanstorp ska börja byggas i vår, men redan nu är markarbetena i full gång.

Läs mer