Vikhemsområdet

I vecka 35 påbörjas utbyggnadsprojektet inom Vikhemsområdet. Arbetet inleds med att anlägga VA, byggator och park de i västra delarna. I början av sommaren 2014 påbörjar sen byggentreprenörerna arbetet med att bygga husen.

Läs mer

Snart byggstart för Vikhem

Inom kort börjar ett nytt mycket spännande bostadsområde växa fram i södra Staffanstorp – nämligen Vikhem. Först ska en ny bygata och park anläggas, och därefter kan byggföretagen sätta spaden i jorden och inleda den första byggetappen.

Läs mer

Vikhems fyra byggherrar

Läs om varför Vikhems byggherrar gärna arbetar tillsammans med Staffanstorps kommun.

Läs mer