Fler planerade utbildningar inom Yrkes sfi till hösten

Utbudet av yrkesutbildningar i kombination med Sfi blir fler till hösten 2016.

Läs mer

Staffanstorps kommun får grönt kort av Skolinspektionen

Skolinspektionen genomförde under våren 2016 regelbunden tillsyn av Staffanstorps förskolor, fritidshem och grundskolor. Tillsynen visade att Staffanstorps kommun har en fungerande arbete som uppfyller författningarna krav inom merparten av de granskade områdena.

Läs mer

Utbildning i lagerarbete i kombination med Sfi

Utbildning i lagerarbete i kombination med Sfi. Informationsmöte den 21 juli i Åstorp.

Läs mer

Svensk vårdintroduktion

Vårdintroduktion för dig med godkänt betyg i SFI C. Den 8 juni klockan 13.30 är det informationsmöte på Komvux i Burlöv.

Läs mer

Dags att lämna in ansökningar till vuxenutbildning inför hösten 2016

Den 3 juni är sista dag att lämna in ansökningar till vuxenutbildning för kurser med start augusti – december 2016.

Läs mer

Yrkes SFI – en snabbare väg till svenska språket och yrkeslivet

Staffanstorps kommun är en av de 31 kommuner i Skåne som tillsammans med Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen. Lärosäte Syd och Region Skåne ingått en samverkansöverenskommelse med syftet att underlätta etableringen och förkorta vägen mot arbete och egenförsörjning.

Läs mer