Följ den politiska debatten

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben, den 6 mars , kl. 18. Vid sammanträdet kommer bland annat kostpolicy för Staffanstorps kommun, antagande av strukturplan för MalmöLundregionen samt motioner att behandlas.

Läs mer

Följ den politiska debatten här

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben måndagen den 25 februari 2013, kl 18.00. Vid sammanträdet behandlas bland annat fastställande av verksamhetsområde för vatten, förvärv av fastigheter, motioner och medborgarförslag.

Läs mer