Körkonsert

Körerna i S:t Staffans församling bjuder på en gemensam vårkonsert med stor variation.