Öppet i Staffanstorps konsthall

Theodor Jönsson är den första i raden av Staffanstorpskonstnärer som uppmärksammas med en sommarutställning i Staffanstorps konsthall.

Han föddes 1888 och dog 1966. Däremellan gick han från fattig pojke i Bjellerup, till målargesäll i Vallby och elev vid Tekniska skolan i Lund, för att bli konstnär som målade och tecknade. Han bosatte sig i Esarps skola och var en lokalt uppskattad konstnär som helst avbildade omgivningarna, i årets och dygnets olika skepnader. Några av verken blev utvalda till jurybedömda utställningar och konstnären sålde under sin tid omkring 800 verk för ovanligt höga priser. Vid sin död 1966 lämnade han en mindre förmögenhet efter sig och testamenterade redan 1961 sin kvarlåtenskap mot att en stiftelse skulle inrättas och vårda hans samlingar och bohag.

1962 beslöt Staffanstorps kommun att godta testamentet och Theodor Jönssons stiftelse bildades 1967 och öppnade hemmet för besökare 1968. Under åren har stiftelsen vårdat konstnärshemmet och verkat för att bevara minnet av och sprida kunskap om konstnären Theodor Jönsson.

Tack vare det kunde denna utställning förses med inte bara många konstverk utan dessutom förteckningar, beskrivningar, fotografier och annat som ger information om konstnären och hans konstnärskap. Varmt välkomna att ta del av det i denna retrospektiva utställning Ljusets målare Theodor Jönsson i Staffanstorps konsthall!