Studiebesök på Arilds Vingård och Ljungbyheds Militärhistoriska Museum

Dagen inleds med förmiddagskaffe i Underofficersmässen på Flygflottiljområdet i Ljungbyhed, medan man berättar om gammal militär och flyghistoria. Sedan blir det rundvisning i museet. Lunch på golfrestaurangen som också ligger på Flottiljområdet. Därefter går turen till Arilds Vingård, där deltagarna får se vingårdens verksamhet och höra om hur/varför det började just där.

Samlingsplats: F.d. busstorget.

Samordnare: Gunilla Brandt 046-25 51 69.

Sista anmälningsdag: 2018-04-04.

Kostnad: 570 kr betalas senast 2018-04-09.

Antal: Min/max 35/50.

Anmälan görs till Kerstin Pontén med angivande av aktivitet, namn och personnr på mail utflykter.spf@gmail.com eller per telefon 0734-22 82 45. Onsdagar och torsdagar 8-12. Betalning sker till bankgiro 351-2738 (ange aktivitet + namn).