Separerad förälder? Vill du träffa andra i liknande situation?

Lekande barn Foto: Christopher Allison by: flickr.com

BiFF (Barn i Föräldrars Fokus) är en kort utbildning för dig som är förälder och intresserad av vad som händer med barn som varit med om föräldrars separation. Utbildningen ger kunskap om hur ett stödjande föräldraskap kan fungera och du får möjlighet att träffa andra föräldrar som är i liknande situationer.

Utbildningen genomförs i Staffanstorp.

Utbildningens innehåll

Föräldrar träffas vid tre tillfällen, f.d. par delas in i olika grupper. Utbildningen är kvällstid och är kostnadsfri. Varje tillfälle har ett speciellt tema och utrymme för diskussion kring detta ges vid varje tillfälle. Vi kommer prata om:

  • Barns behov. Med tonvikten på anknytning och vikten av en trygg relation för en gynnsam utveckling.
  • Risk- och skyddsfaktorer. Vad är stödjande för barns utveckling och vad kan ge svårigheter.
  • Föräldraskap. Om förälderns betydelse och hur man kan utveckla ett stödjande föräldraskap.

Du som förälder får möjlighet att

  • öka din medvetenhet om vad som gynnar barns utveckling.
  • utveckla färdigheter som gör det möjligt för dig att hålla barnens behov i fokus, att trygga relationen mellan dig som förälder och ditt barn.
  • öka tilltron till din egen förmåga och betydelse.

Är du intresserad av att vara med?

Första gruppen startar den 15/3 och vi kör sedan även den 29/3 och 12/4. Tiden är mellan klockan 16.30-18.30, plats meddelas senare. En andra grupp startar den 22/3 och sedan kör vi den 5/4 och 21/4 samma tid.

Vill du anmäla dig eller om du har frågor så kontakta Jennie Andersson på 046-287 17 00 eller skicka ett mejl.