Förskolestart

Välkommen till Tematräff Förskolestart tisdagen den 4 oktober kl 11.00-12.00. Specialpedagog Kristina Pahovic från Resurscentrum kommer att pratar om just förskolestart. Hjärtligt välkomna!