Studiebesök från Asien och Afrika

Under två dagar gavs vi, här på familjecentralen Paletten, möjlighet att visa vår verksamhet och utbyta erfarenhet med barnmorskor, läkare och annan hälsopersonal från Kenya, Syd Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Bangladesh och Myanmar.  Studiebesök på Paletten arrangerades via Lunds Universitet, avdelning för Socialmedicin och globalhälsa och SIDA.