Tematräff Se tecken

Foto: Elvis Kennedy By: flickr.com

Onsdagen den 7 december kl 11.00-12.00 kommer familjebehandlare från Resurscentrums Familjeteam till oss och berättar om att se tecken och läsa sitt barn, de kommer också att prata om Marte Meo. Marte Meo, av egen kraft, är en metod att som används världen över som stöd och hjälp till föräldrar att se behov och resurser hos sitt barn och att påverka samspelet mellan sig själv och barnet. Hjärtligt Välkomna