Öppna förskolan v.42

Öppna förskolan v. 42

Måndag: Sångstund barn 0-6 år kl. 9.30 Man kan leka, skapa och fika efteråt. Medverkar under förmiddagen gör Anna specialpedagog från resursteamet.

Kl.13.30 skapande/pyssel barn 0-6 år.

 

Tisdag:  Babyrytmik barn ca 3-8 månader kl. 9.30.

 Babyrytmik barn ca 9-18 månader kl. 13.00 OBS! ändrad tid eftermiddagen!!

(Välj den äldre gruppen om barnet är mer ”rörligt” vill röra sig mer runt och gå.)

 

Onsdag: Babyrytmik barn ca 9-18 månader kl. 9.30

                 (Samma som tisdagen har du ett ”rörligare” barn välj den äldre gruppen)

Ingen babyrytmik eftermiddag, hela Familjecentralen Paletten stängd på grund av konferens.

 

Torsdag: Hela Familjecentralen Paletten stängd då vi är på konferens.

 

Fredag: Hopp och skuttsångstund kl. 9.30 barn 0-6 år därefter

Skapande/pyssel och fika.

 

Vi startar upp med fortsatt begränsat antal så man fortsätter föranmäla sig till alla aktiviteter via sms till nr.0703-280244

Och så klart kommer man symptomfri och frisk😊